QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG KHI MUA ONLINE

1. Quy định về đổi/trả hàng
Hàng còn nguyên ở trạng thái ban đầu, không bị bóc xé.

2.Thời gian đổi/trả hàng:
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua hàng ghi trên hóa đơn.

3.Thời gian nhận lại tiền mua hàng:
Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hàng đổi/trả.