HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ CƠ HỘI

iSupply đang mở rộng thị trường cho mặt hàng kính áp tròng, chúng tôi luôn tìm kiếm các đối tác tin cậy để hợp tác kinh doanh bền vững và lâu dài.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết rõ các thông tin cần thiết. Chúng tôi luôn hy vọng có được sự cộng tác bền vững lâu dài và cam kết luôn đưa lại nhiều ưu đãi và điều kiện thuận lợi nhất cho các đại lý.

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN

Luôn tìm kiếm cơ hội, sẵn sàng chia sẻ, mang laị lợi ích kinh doanh với các đại lý.
Luôn quan tâm, chăm sóc, đưa ra các chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI LÝ

Hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm
Hỗ trợ về kỹ thuật, hàng hóa
Hỗ trợ tài chính